Tekniikkaa teollisuuden tarpeisiin

Sähkötekniikkaa teollisuuden tarpeisiin

AISTEK toimittaa sähkösuunnittelusta asennuksineen valmiiseen toimivaan kokonaisuuteen.

SÄHKÖSUUNNITTELU:

Ennen asennuksia on tehtävä sähkösuunnitelmat ja tarvittavat dokumentit. Sähkösuunnitteluun käytämme CADS Eletcric Pro ja ACAD sähkösuunnittelu ohjelmistoja.

SÄHKÖASENNUKSET:

S2 sähköurakointi oikeudet, asennukset alle 1000v. Sähköasennusten käytöönotto mittaukset.

TARKASTUKSET:

on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille. Hoidamme määräaikaistarkastuken ennakkotarkastuksen, mahdolliset korjaukset sekä yhteityökumppaniemme kautta varsinaisen tarkastuksen kaikkine vaiheineen valmiiksi.

SÄHKÖLAITTEIDEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO:

Suomen lainsäädäntö asettaa sähkölaitteiston haltijalle useita laitteiston kunnossapitoa koskevia velvollisuuksia. Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla varmistetaan ettei sähkölaitteistot aiheuta henkilö- ja palovaaraa. Suomessa sattuu vuosittain noin pari tuhatta tulipaloa, jotka yleensä ovat jollain tavoin lähtöisin sähkölaitteista tai -asennuksista. Sähkö- ja tietotekninen kuntotutkimus voi kattaa laajasti kiinteistön sähkötekniset järjestelmät tai kuntotutkimus voi keskittyä vain haluttuihin järjestelmiin. Sähköteknisessä kuntotutkimuksessa selvitetään, miten rakennuksen sähköjärjestelmä vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden ja toiminnan kannalta. Kuntotutkimuksessa osien tekninen ikä arvioidaan ja laite- ja järjestelmätoiminnot testataan.Tavoitteena on selvittää järjestelmän toiminta ja kunto ja löytää esimerkiksi lämpökuvauksilla mahdolliset paloriskejä aiheuttavat kohdat sekä selvittää korjaustarpeet.Tutkimuksesta tehdään kirjallinen raportti. Samassa yhteydessä tai erikseen voidaan selvittää kiinteistön LVI- ja automaatiolaitteiden kunto.

Lämpökuvauksella saadaan selville sähkölaitteiden ja keskusten löysät liitokset jotka aiheuttavat komponenttien lämpenemisen ja ennenaikaisen vikaantumisen sekä pahimmassa tapauksessa tulipalovaaran. Vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi vakuutusyhtiöt suosittelevat varsinkin sähkökeskusten lämpökuvauksia määräajoin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kun etsit sähkötekniikan osaajaa, ota yhteyttä. Tavoitat parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai sivujemme lomakkeella. 

Kytkentäkilpi

Sähköturvallisuuslaki määrittää perusvaatimukset

Sähköturvallisuuden perusvaatimus on kirjattu sähköturvallisuuslakiin. Sen mukaan sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sähkölaitteistojen ja -laitteiden suunnittelijoilta, rakentajilta, korjaajilta ja käyttäjiltä korkeaa ammattitaitoa ja  sähköalaa koskevien lukuisten säädösten ja ohjeiden hallintaa. Sähköturvallisuus varmistetaan, kun sähköasennukset ja laitteet eivät aiheuta sähköiskun vaaraa eikä palovaaraa. Sekä sähköasennuksille että sähkölaitteille on vahvistettu sitovat viranomaismääräykset, joissa on esitetty keskeiset turvallisuusvaatimukset.

Sähköalan töiden tekeminen edellyttää alan ammattitaitovaatimusten lisäksi sitä, että työn tekijällä on ajan tasalla olevat tiedot sähkötyöturvallisuudesta. Tämä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Sähkötyöturvallisuuskoulutus tulee uusia enintään 5 vuoden välein.

Jätä yhteydenottopyyntö

Suosittele meitä

Facebook Twitter 2Jaa