Sähkötekniikkaa teollisuuden tarpeisiin

PCS Engineering Oy  toteuttaa sähkötekniikkaan liittyvät palvelut sähkösuunnittelusta asennukseen ja aina valmiiseen toimivaan kokonaisuuteen asti.

Soita ja kysy lisää!

Sähköturvallisuuslaki määrittää perusvaatimukset

Sähköturvallisuuden perusvaatimus on kirjattu sähköturvallisuuslakiin. Sen mukaan sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä niitä on huollettava ja käytettävä siten, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

 

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sähkölaitteistojen ja -laitteiden suunnittelijoilta, rakentajilta, korjaajilta ja käyttäjiltä korkeaa ammattitaitoa ja sähköalaa koskevien lukuisten säädösten ja ohjeiden hallintaa. Sähköturvallisuus varmistetaan, kun sähköasennukset ja laitteet eivät aiheuta sähköiskun vaaraa tai palovaaraa. Sekä sähköasennuksille että sähkölaitteille on vahvistettu sitovat viranomaismääräykset, joissa on esitetty keskeiset turvallisuusvaatimukset.

 

Sähköalan töiden tekeminen edellyttää alan ammattitaitovaatimusten lisäksi sitä, että työn tekijällä on ajan tasalla olevat tiedot sähkötyöturvallisuudesta. Tämä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Sähkötyöturvallisuuskoulutus tulee uusia enintään viiden vuoden välein.

Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito

Suomen lainsäädäntö asettaa sähkölaitteiston haltijalle useita laitteiston kunnossapitoa koskevia velvollisuuksia. Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla varmistetaan, että sähkölaitteistot eivät aiheuta henkilö- ja palovaaraa.

Suomessa sattuu vuosittain noin pari tuhatta tulipaloa, jotka yleensä ovat jollakin tavoin lähtöisin sähkölaitteista tai -asennuksista. Sähkö- ja tietotekninen kuntotutkimus voi kattaa laajasti kiinteistön sähkötekniset järjestelmät. Kuntotutkimus voi keskittyä myös vain haluttuihin järjestelmiin. Sähköteknisessä kuntotutkimuksessa selvitetään, miten rakennuksen sähköjärjestelmä vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden ja toiminnan kannalta. Kuntotutkimuksessa osien tekninen ikä arvioidaan ja laite- ja järjestelmätoiminnot testataan. Tavoitteena on selvittää järjestelmän toiminta ja kunto. Lisäksi tavoitteena on löytää esimerkiksi lämpökuvauksilla mahdolliset paloriskejä aiheuttavat kohdat sekä selvittää korjaustarpeet. Tutkimuksesta tehdään kirjallinen raportti. Samassa yhteydessä tai erikseen voidaan selvittää kiinteistön LVI- ja automaatiolaitteiden kunto.

 

Lämpökuvauksella saadaan selville sähkölaitteiden ja -keskusten löysät liitokset, jotka aiheuttavat komponenttien lämpenemisen, ennenaikaisen vikaantumisen sekä pahimmassa tapauksessa tulipalovaaran. Vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi vakuutusyhtiöt suosittelevat varsinkin sähkökeskusten lämpökuvauksia määräajoin.

Lue myös asiantuntijapalveluistamme

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kun etsit sähkötekniikan osaajaa, ota yhteyttä. Tavoitat meidät parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai sivujemme yhteydenottolomakkeella